ProductPage
PCE

Rubber indicator

ERIKS Artikel #:

Met behulp van de rubberindicator kunt u snel een indicatie krijgen van het rubbersoort van uw O-ring. Werkwijze: leg de O-ring op een houten ondergrond. Zet de rubberindicator vervolgens in het midden van het O-ringsnoer. Haal het palletje omhoog en laat deze vervolgens op het snoer vallen. Het aantal keer dat het palletje vervolgens op en neer stuitert, geeft een indicatie welk rubbersoort het kan zijn. stuitert 0 keer: waarschijnlijk betreft dit een FKM O-ring. stuitert 2 keer: waarschijnlijk betreft dit NBR. stuitert 3 keer: waarschijnlijk bereft dit EPDM. Let op! De rubberindicator kan enkel toegepast worden met een ongebruikte/nieuwe O-ring. Een gebruikte/vervormde O-ring kan een verkeerd beeld geven. Daarnaast is het resultaat indicatief. Er zijn andere methoden om met meer precisie uit te zoeken van welk rubbersoort uw O-ring is. Neemt u voor meer mogelijkheden contact op met onze O-ringafdeling of start een chat.

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team