ContentPage
Budgets and authorisation

Budgetten en autorisatie

Gebruik onze webshop in combinatie met uw huidige bestel- en goedkeuringsprocedures. U stelt zelf de goedkeuringsflow van het bestelproces samen, zodat u altijd volledige controle heeft over het inkoopproces. Bovendien kan de doorlooptijd van uw bestelling worden beperkt waardoor de kosten van uw inkoopcyclus worden verlaagd.

 

Hoe werkt het?

  1. Registreer uw organisatie op onze webshop en geef zelf toegang aan geautoriseerde gebruikers.
  2. Een toegewezen gebruiker ontvangt vooraf aan iedere bestelling een boodschappenlijst, inclusief productdetails, netto prijzen en beschikbaarheid.
  3. Pas na goedkeuring van de toegewezen gebruiker wordt de bestelling geplaatst en door ERIKS geleverd.
  4. De oorspronkelijke aanvrager van de bestelling wordt via email automatisch op de hoogte gehouden van de status van de aanvraag, ook als de aanvraag wordt geweigerd door de toegewezen gebruiker.

 

Zo weet iedere betrokken gebruiker welke activiteiten er worden ondernomen, wat de actuele status hiervan is en kan hier direct actie op ondernomen worden. Transparant, eenvoudig en snel.

 

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team