ContentPage

Certificering en regelgeving

We hechten bij ERIKS veel belang aan duurzaamheid en veiligheid, daarom nemen we de verantwoordelijkheid voor onze bedrijfsactiviteiten. Met een verscheidenheid aan certificeringen kunt u er zeker van zijn dat ERIKS altijd voldoet aan de laatste veiligheids- en kwaliteitseisen.

Onze certificaten

 • ISO 14001 : 2004

 • ISO 9001 : 2008

 • ISO 22000 : 2005

 • ISO 3834 - 2 : 2005

 • SCC** (VCA**)

 • Certificate new safety valves

 • Lloyds PED 97/23/EC Stainless Steel Hose Assemblies

 • ISO 50001 : 2011

 • Carbon Neutral Certificate


Regelgeving

RoHS II

ERIKS hecht belang aan het naleven de RoHS II richtlijn (Restriction of Hazardous Substances, Europese verordening 2011/65/EU). RoHS is gericht op het terugdringen en voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dit houdt in dat er een lijst met chemische stoffen is vastgesteld waarvan het gebruik in elektrische en elektronische apparatuur is gelimiteerd tot een maximum concentratie. Het beleid van ERIKS is erop gericht dat we uitsluitend producten verkopen die RoHS compliant zijn.

ATEX

Werken in gevaarlijke zones brengt arbeidsrisico’s met zich mee. Het is daarom belangrijk werknemers te beschermen en een zo veilig mogelijk werkomgeving te bieden. De overheid heeft dit ook onderkend en hiervoor de ATEX richtlijnen opgesteld. Om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden in gas- en explosiegevaarlijke omgevingen heeft ERIKS een speciaal assortiment ontwikkeld dat voldoet aan deze richtlijnen.

De producten uit dit assortiment voldoen aan de ATEX 95 en ATEX 137 richtlijnen. Zo bent u er zeker van dat deze producten veilig kunnen worden gebruikt in zones waar ontploffings- en/of explosiegevaar bestaat.

REACh

De REACh wetgeving is gericht op maximale transparantie van data, waar het gaat om het gebruik van schadelijke stoffen. Het vereist dat fabrikanten en importeurs van chemische stoffen in de Europese markt een registratie bijhouden voor de door hen bedoelde toepassingen ervan. Voor sommige stoffen is zelfs een ontheffing nodig. Daarnaast zijn risicoanalyses en gedocumenteerde technische dossiers noodzakelijk. Op deze manier wordt de beschikbare informatie door heel de supply chain inzichtelijk gemaakt en kan het gebruik van schadelijke stoffen geminimaliseerd worden. Het doel is de bevordering van zowel de menselijke gezondheid als die van het milieu.

Indien u specifieke vragen heeft over REACh, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
Het nieuwe coronavirus breidt zich verder uit. ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

 • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
 • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
 • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd*. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

** Uitzondering hierop zijn mondkapjes, overalls, desinfecterende gels en aanverwante hygiëneproducten. Vanwege een wereldwijd tekort aan deze producten zijn deze momenteel helaas niet leverbaar.

Het ERIKS Webshop-team