ContentPage

Belangrijkste installatie tips voor rubber compensatoren

Beste installatie tips voor rubber compensatorenERIKS is specialist wanneer het aankomt op compensatoren in metaal, pfte én rubber. De correcte installatie van rubberen compensatoren vraagt om focus en nauwkeurigheid. Rubberen compensatoren zijn kwetsbaar, maar als ze eenmaal juist gemonteerd zijn, kan er weinig meer fout gaan. We verzamelden de belangrijkste tips voor gebruik en complexe situaties.
Tip 1: Sla compensatoren droog en koel op


ERIKS rubberen compensatoren dienen op droge en koele plaatsen opgeslagen te worden, dit voorkomt het het snel verouderen van het rubber. Plaats de compensatoren met de aansluitkant van de flenzen op een vlakke ondergrond, zodat het afdichtvlak niet wordt beschadigd of vervormd.

Bij het uitpakken van de rubber compensator mag de balg niet beschadigd worden. Plaats geen zware voorwerpen op de compensator tijdens opslag.Rubberen compensatoren

Assortiment rubberen compensatoren

Ontdek het assortiment van rubberen compensatoren op de ERIKS webshop en vind het juiste product voor uw toepassing.

Bekijk het assortimentTip 2: Check of het balgmateriaal geschikt is voor uw toepassing


Controleer of het balgmateriaal gebruikt kan worden voor uw toepassing (chemische bestendigheid, druk en temperatuur). Controleer vervolgens of de gewenste bewegingsopname door de compensator kan worden opgenomen. De pijpleidingen moeten voldoende uitgelijnd worden alvorens de compensator te installeren.

Algemeen genomen is een afwijking van 3 mm in de uitlijning toegestaan. Het afdichtvlak van de tegenflenzen dient vrij te zijn van onregelmatigheden. Er mag geen verf of smeermiddel op de balg aangebracht worden.

Rubberen compensatoren

Tip 3: Let op complicaties die voor kunnen komen tijdens kracht uitoefenen compensator


Elke compensator oefent op een leidingsysteem of aansluiting krachten uit die vaak bijzonder groot kunnen zijn ten gevolge van verschillende oorzaken die meestal gelijktijdig optreden:


 • Controleer of er voldoende vaste punten zijn om de reactiekrachten van de compensator kunnen opvangen. T.g.v. de inwendige druk en het balgoppervlak zal de compensator een axiale reactiekracht op de vaste punten, cq. machine uitoefenen.
 • Door de zgn. veerconstante van de compensator en de beweging, die de compensator moet uitoefenen wordt een reactiekracht op de vaste punten cq. machine uitgeoefend.


 • Rubberen compensatoren

 • Door de wrijvingskracht tussen de geleidepunten worden krachten overgebracht op de vaste punten, cq. machine. Deze krachten zijn afhankelijk van het aantal geleide punten.
 • Pijpleidingen dienen onafhankelijk ondersteund en geleid te worden door middel van ophangbeugels, steunpunten en geleidingen.


 • Rubberen compensatoren

 • De compensator mag niet belast worden met het gewicht van de pijpleiding.
 • Compensatoren moeten zo dicht mogelijk bij de vaste (anker)punten geplaatst worden.

Indien er geen vaste punten gebruikt worden, moeten compensatoren met bewegingsbegrenzers ingezet worden om de reactiekrachten van de compensator op te vangen. Wanneer boven genoemde krachten niet op juiste wijze worden opgevangen kan dit leiden tot scheuren van de balg of leidingbreuk tot gevolg hebben.Tip 4: Let hier op met montage flensaansluitingen


 • Het afdichtingsvlak van de compensator dient over de gehele breedte aan te liggen op de tegenflens.
 • De tegenflens dient altijd van het type voorlasflens, c.q. welding-neck flens te zijn.
 • Bij montage zijn geen pakkingen nodig. De omgekraagde rubber rand dient als afdichting.
 • Bij een vergrote inwendige pijpdiameter, bijvoorbeeld bij toepassing van slip-on flens of draadflens, moet het afdichtingsvlak door een extra ring weer tot de juiste maat worden teruggebracht. Hier dient vanzelfsprekend wel een pakkingsring tussen ring en tegenflens gemonteerd te worden.
 • Het niet toepassen van de juiste tegenflens veroorzaakt schade aan het afdichtingsvlak van de balg dat tot versneld uitval van de compensator kan leiden.Tip 5: Monteer bouten juist


Compensatoren met tapgaten in flenzen (compensator Model 49) mogen uitsluitend vastgezet worden met de meegeleverde bouten en sluitringen. Door de hoge golfvorm zullen bouten die te lang zijn de rubber balg beschadigen bij maximale indrukking van de compensator.

Bij alle andere types compensatoren met doorlopende boutgaten, moet de boutkop tegen de achterliggende compensatorflens zitten (balgzijde van de compensator).


De bouten kruislings gelijkmatig aantrekken mbv een momentsleutel.

 • alle bouten gelijkmatig met de hand vastzetten (let op parallelliteit van de pakkingsvlakken)
 • bouten kruislings aanhalen met het voorgeschreven moment volgens tabel
 • bouten kruislings natrekken met een moment volgens onderstaande tabel:

  DN Stap 1 Stap 2
  20 - 80 50 Nm 80 Nm
  100 - 300 50 Nm 100 Nm
  350 - 500 50 Nm 130 Nm
  600 100 Nm 210 Nm
  700 100 Nm 250 Nm
  750 100 Nm 280 Nm
  800 100 Nm 300 Nm
  900 100 Nm 310 Nm
  1000 100 Nm 340 Nm

Een half uur na in bedrijf stelling, dienen de bouten nogmaals volgens het voorgeschreven aanhaalmoment nagetrokken te worden. Bij een werkdruk van 25 bar bij compensatoren model 49 dienen de aanhaalwaarden met 30% vermeerderd te worden.Tip 6: Plaats kap tijdens ondergrondse installatie


Wanneer compensatoren ondergronds worden geïnstalleerd, moet er een grondwerende kap aangebracht worden om de compensator vrij te kunnen laten bewegen.Tip 7: Isoleer niet!


Het isoleren van een compensator wordt door ERIKS afgeraden, omdat de maximum temperatuur van de rubber balg kan worden overschreden en de bewegingsopname kan worden beperkt. Als er isolatie voorzien moet worden, dient deze verwijderbaar te zijn om een periodieke controle van de bouten toe te laten (toegang tot de flens).Rubberen compensatoren

Handleiding compensatoren

Vindt hier onze algemene installatie- en montagevoorschriften voor rubberen compensatoren en metalen compensatoren.
IOM Rubberen compensatoren


IOM Metalen compensatoren
Serviceteam: installeren en inspectie en testen

Neem contact op voor installatie, inspectie en testen van slangen en compensatoren. Wij begrijpen dat elke toepassing anders is en dat elk project een nieuwe uitdaging is. Daarom staan onze productspecialisten voor u klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.
Bel ons op telefoonnummer +31 (0)72 514 18 22 of mail ons via compensatoren@eriks.nl.