ContentPage

Repeat inspection of hoses

Is het herkeuren van uw slangen verplicht?Soms is het niet helemaal duidelijk welke regels van toepassing zijn op uw praktijksituatie en hoe u hieraan voldoet. Zo ontstaat er ook regelmatig onduidelijkheid over het herkeuren van slangen. Is dit nou wél of niét verplicht? Op deze vraag is maar één antwoord mogelijk: Het is wél verplicht! Wij leggen hieronder uit hoe het werkt.


Slangen in gebruik

Nieuw geleverde slangassemblages worden steeds vaker geleverd met een druktestrapport. Dit betekent dat als u een slang met druktestrapport bestelt, u hierbij een certificaat ontvangt. Dit certificaat dient als bewijs dat deze nieuwe slang veilig is en de wettelijk vereiste testdruk heeft weerstaan.


In de gebruiksfase wordt uw slang blootgesteld aan verschillende invloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan variërende werkdrukken, gebruikstemperaturen en reinigingsprocedures. Al deze en meer factoren hebben een negatieve invloed op de mechanische eigenschappen van de slang. Dit kan als gevolg hebben dat onder andere de drukbestendigheid van de inlagen en de connectie tussen slang en koppeling verzwakken.


Verzwakte mechanische eigenschappen van uw slang zorgen ervoor dat deze mogelijk minder veilig wordt voor gebruik. Indien u eigenaar of gebruiker van een slang bent is het daarom van belang om zeker te weten of de slang nog zonder risico ingezet kan worden.


Wetgeving

Slangen vallen onder de Praktijk Richtlijn Druk Apparatuur. De warenwetgeving verwijst sinds mei 2015 naar deze richtlijn en stelt dat de gebruiker is belast met een zorplicht. De zorgplicht wordt in de richtlijn als volgt gedefinieerd:


Een algemene, tot de gebruiker gerichte, verplichting (primaire verantwoordelijkheid) tot het betrachten van zorg voor de technische integriteit van arbeidsmiddelen waaronder vaste (stationaire) drukapparatuur ten behoeve van veiligheid, gezondheids- en milieubescherming.


In de Nederlands Praktijk Richtlijn 5527 (NPR 5527) vindt u hoe u kunt aantonen dat u aan de zorgplicht voldoet. Er staat precies vermeld waarom, hoe, op welke druk en hoe vaak verschillende typen slangen herkeurd dienen te worden. Let op! De NPR 5527 is van toepassing op alle slangen. Ook slangen met toepassingen die onschuldig lijken vallen onder deze richtlijn.
Herkeuren in de praktijk

Om aan te tonen dat uw slangen veilig zijn voor gebruik laat u ze herkeuren. De NPR5527 specificeert een keuringsinterval van één jaar. U kunt echter van dit interval afwijken als u middels een risicoanalyse aantoonbaar kunt maken dat dit geoorloofd is.


Het keuren van slangen in de gebruikersfase heeft twee invalshoeken, één daarvan is keuring door de gebruiker zelf, dit gebeurt in de praktijk constant. Als een slang met scheuren, deuken of ernstige uitdroging gezien wordt dan dient deze te worden vervangen.


De andere invalshoek is herkeuring van slangen door een deskundige. Deze keuring bestaat uit twee delen, een visuele keuring waarbij beoordeeld wordt of een slang zichtbare slijtagesporen vertoont. Als de slang deze keuring doorstaat, dan volgt een hydrostatische druktest.


Aan de slag met testen

Doe zelf een eenvoudige visuele inspectie van uw slang. In de NPR 5527 richtlijn vindt u de alle aandachtspunten terug, download ze hier. De inspectie bestaat onder andere uit een controle op lekkages, beschadiginen, inbouwwijze en afvoer van statische elektriciteit.

Als deze niet aan de voorgeschreven criteria blijkt te voldoen, dan is het nodig om de slang te repareren of zelfs geheel uit bedrijf te nemen. Met de criteria uit de NPR 5527 kunt u een verantwoord oordeel vellen over de conditie van uw slang.


Tip: Lees hier hoe u zelf veilig stoomslangen test.


Een deskundige laten testen

De zelf uitgevoerde visuele inspectie biedt echter slechts een oppervlakkig beeld van de conditie van uw slang. De kwaliteit van de inlagen en binnenwand zijn vrijwel niet visueel te inspecteren. Bovendien is niet te bepalen of de slang nog aan de minimale testdruk voldoet. Voor een volledig beeld kunt u de slangen laten herkeuren door een deskundige.

Deze controleert uw slang op vastgestelde testdrukken, doorgaans betreft dit een verdubbeling van de maximale werkdruk. De test is bedoeld om naast lekkage ook te controleren op lengteverandering, het ontstaan van blazen op de buitenwand, kronkelen en torderen.


Na de test wordt door de deskundige een certificaat gemaakt waarin de testresultaten zijn vastgelegd. Bij eventuele afkeur wordt de reden hiervan op het certificaat gemeld. Het certificaat is voor u het bewijs dat u door middel van een onafhankelijk test heeft voldaan aan uw zorgplicht.


Uiteraard is de druktest een momentopname , waakzaamheid bij het gebruik van slangen blijft geboden. Met de herkeuring kunt u echter in een vroeg stadium een verzwakte slang herkennen en zonodig uit bedrijf nemen. U verhoogt hiermee veiligheid, en verkleint de gezondheid- en milieurisico’s.


Hulp bij herkeuren?

Door het extern laten keuren van slangen heeft u de zekerheid van een onafhankelijke test. Stuur uw slangen bij voorkeur niet op, maar vraag naar een test op uw locatie. De slangen zijn dan minder lang buiten bedrijf. U beperkt zo de down-time van uw bedrijf en daarmee kosten die het testen van slangen met zich meebrengt.

ERIKS beschikt over een team van deskundigen die de herkeuring op locatie voor u kunnen verzorgen. Neem direct contact op met onze specialisten voor meer informatie. U bereikt hen telefonisch op (072) 514 18 22 of via e-mail op slangen@eriks.nl.

LEES MEER OVER SLANGEN

De 4 meest voorkomende problemen bij stoomslangen

Lees meer

Industriële slangen: roestvast staal vs. rubber

Lees meer