DepartmentPage

Lineairtechniek (828 resultaten bevatten 11043 Artikelen)


Lineairgeleidingen zijn systemen met de mogelijkheid om ze direct te monteren. Meestal onbegrensde slaglengtes. De lagers kunnen krachten uit alle richtingen, behalve uit de bewegingsrichting, opnemen. Daarnaast nemen ze momenten om alle assen op. As geleidingen met lineaire kogellagers zijn geschikt voor belastingen uit twee richtingen. Daarnaast kunnen lineairgeleidingen statische uitlijnfouten van de as compenseren. Om hoge stijfheid en nauwkeurigheid te bereiken, worden doorgaans de meeste eenheden al in de fabriek voorgespannen. Tevens is het mogelijk dat deze bij montage worden voorgespannen. Dankzij verschillende nauwkeurigheids- en voorspanningsklassen kunnen ook toepassingen met hoge eisen aan nauwkeurigheid en positionering probleemloos gerealiseerd worden.


Om de grootte van de geleiding te bepalen, moet in eerste instantie de grootte en de aard van de belasting bepaald worden, dit geldt ook voor de eisen aan gebruiksduur en bedrijfszekerheid. In het algemeen kunnen geleidingen met rollen bij vergelijkbare dimensies hoger belast worden dan geleidingen op kogelbasis. Bij kleine tot middelmatige belastingen en hoog dynamische bewegingen worden meestal kogelgeleidingen gebruikt, en bij hoge belastingen rollengeleidingen. Indien zeer hoge lasten opgevangen moeten worden, zijn vooral de naaldkooi- en rollenomloop geleidingen geschikte lineairlagers.

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
Het nieuwe coronavirus breidt zich verder uit. ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd*. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

** Uitzondering hierop zijn mondkapjes, overalls, desinfecterende gels en aanverwante hygiëneproducten. Vanwege een wereldwijd tekort aan deze producten zijn deze momenteel helaas niet leverbaar.

Het ERIKS Webshop-team