CategoryPage

Trek- en drukbussen (36 resultaten bevatten 1764 Artikelen)


Grid
Lijst
Grid
Lijst

Voor de montage en demontage van lagers wordt vaak gebruik gemaakt van trek- en drukbussen. Trek- en drukbussen worden gebruikt om lagers, van klein en middelgroot formaat, op een snelle en eenvoudige manier met een conische boring op een cilindrische as te monteren. Daarnaast zijn trek- en drukbussen geschikt voor het demonteren zonder beschadiging van de as-tappen. De trek- en drukbussen, geschikt voor middelgrote lagers, bestaan ook met olietoevoerkanalen en verdeelgroeven. Hierdoor kan de druk-oliemethode toegepast worden wat zorgt voor een nog gemakkelijkere en betere montage en/of demontage.


Voor het demonteren van grote lagers gaat de voorkeur uit naar het gebruiken van een hydraulische moer. Wanneer het gedeelte van de schroefdraad van de bus buiten het uiteinde van de as of de asborst uitsteekt, is het noodzakelijk om een steunring met de grootst mogelijke wanddikte in de busboring te plaatsen. Dit voorkomt vervorming en schade aan de draad wanneer de hydraulische druk wordt aangebracht. Tevens wordt het aangeraden om achter de hydraulische moer een aanslag aan te brengen tijdens het demonteren, die bevestigd is aan/op de as. Hierdoor wordt voorkomen dat de drukbus met hydraulische moer wordt weggeschoten.

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team