DepartmentPage

Mechanische aandrijftechniek (1499 resultaten bevatten 31516 Artikelen)


Een aandrijving is een systeem voor het overbrengen van vermogens waardoor machines en machineonderdelen in beweging worden gebracht (vaak wordt dan ook de term overbrenging gebruikt).
De aandrijving is in principe de verbinding tussen de aandrijfmotor en het aangedreven werktuig. Soms vraagt het werktuig dezelfde snelheden, krachten en koppels als de aandrijfmotor, maar deze kunnen ook van elkaar afwijken. In dit geval spreken we van een variabele overbrenging.


Binnen de Mechanische aandrijftechniek zijn een aantal manieren om een overbrenging tot stand te brengen. Denk hierbij aan V-riemen, tandriemen, kettingen en askoppelingen.


Bij een riem- en kettingaandrijving is er sprake van twee evenwijdige assen waarop schijven zijn gemonteerd die met elkaar zijn verbonden door een eindloze riem of ketting. Als de schijven dezelfde diameter hebben dan draaien beide met dezelfde snelheid, als de diameters niet gelijk zijn dan ontstaan er verschillende snelheden met als gevolg een vertraging of een versnelling van de aandrijving.


Schijven in dit soort aandrijvingen zijn standaard verkrijgbaar in een voorgeboorde of taperbush uitvoering (laatste ook wel taperbus, taperlock of klembus genoemd).


Als twee assen in elkaars verlengde (of onder een hoek van elkaar) liggen, dan kan men voor het overbrengen van vermogen ook gebruik maken van askoppelingen. Deze bestaan in verschillende uitvoeringen: bandkoppelingen, elastische koppelingen, tandkoppelingen, vaste koppelingen, lamel koppelingen en cilindrisch spanelementen.


Soms worden mechanische overbrengingen niet primair gebruikt om een vermogen over te brengen, maar om producten mee te transporteren. In dat geval spreken we over Intern Transport aandrijvingen waarbij dezelfde type overbrengingen mogelijk zijn als bij de vermogensoverdracht, alleen worden er dan andere eisen gesteld aan de producten. Denk dan bijvoorbeeld aan wrijvingseigenschappen of bestendigheid tegen water en agressieve schoonmaakmiddelen. Producten in deze aandrijvingen zijn dan ook veelal gemaakt van andere materialen zoals bijvoorbeeld Polyurethaan (PU) of roestvrijstaal (RVS).

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team