ContentPage

Guide to safety in the workplace

Gids voor veiligheid op de werkplekDe algemene veiligheidsfilosofie van ERIKS begint met bewustzijn, een veilige omgeving en persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen van A-merken. Wat maakt ERIKS anders? Ons uitgebreide assortiment, in combinatie met ondersteunende diensten en een wereldwijd netwerk van knowhow en ervaring. ERIKS maakt het u makkelijker door u een complete veiligheidsbenadering te bieden in plaats van losse oplossingen.


Werknemers zijn uw meest waardevolle bedrijfsmiddel en hun gezondheid en veiligheid staan dan ook voorop. Door ongevallen op de werkplek te beperken en een veiligere omgeving te creëren, verhoogt u de productiviteit en zorgt u voor tevreden, zelfverzekerde werknemers. Behalve gezonde, tevreden medewerkers betekent dit ook minder verzekeringskosten en lagere bedrijfskosten voor uw organisatie op de lange termijn.

Deze gids is bedoeld om werknemers bewuster te maken van het meest voorkomende letsel op het werk, en uw organisatie te ondersteunen bij de implementatie van efficiënte procedures om het aantal bedrijfsongevallen tot nul terug te brengen en ervoor te zorgen dat uw medewerkers veilig thuiskomen.

De hoofdstukken in deze gids zijn gewijd aan hoofdbescherming, hand- en armbescherming, veiligheidsschoeisel, valbescherming, huidhygiëne op de werkplek en spill control. In ieder hoofdstuk komt de wet- en regelgeving aan bod die van toepassing is op de verschillende categorieën persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast worden de belangrijkste typen veiligheidsproducten van de betreffende categorie uitgelegd en worden aanbevelingen gedaan voor het kiezen van de meest geschikte apparatuur voor uw medewerkers.Letsel op de werkplek in de EU


Volgens cijfers van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie, hebben zich in 2015 3.169.887 arbeidsongevallen voorgedaan in de Europese Unie waarbij werknemers ten minste vier kalenderdagen afwezig waren. In alle landen waren er meer mannen dan vrouwen het slachtoffer van een bedrijfsongeval.

Hoewel het aantal in Nederland veel lager lag dan in andere landen, werden in ons land niettemin 72.829 ongevallen op de werkplek gerapporteerd. In Duitsland werden maarliefst 844.541 arbeidsongevallen gemeld; deze cijfers zijn veel hoger dan in andere EU-landen.

In Frankrijk deden zich 731.120 werkgerelateerde ongevallen voor in 2015, terwijl in het Verenigd Koninkrijk het aantal arbeidsongevallen 237.008 bedroeg. In België werden 63.863 arbeidsongevallen gemeld in 2015, minder dan in andere landen. In Zwitserland, tot slot, bedroeg het aantal ongevallen op de werkplaats 85.655.

Injuries at work

De sectoren met de meeste niet-dodelijke ongevallenwaren: productie, groothandel en detailhandel, gezondheidszorg en sociale activiteiten, bouw, transport en opslag, administratieve en ondersteunende diensten, openbaar bestuur en defensie, landbouw, bosbouw en visserij en horeca.

De meeste dodelijke ongevallen deden zich voor in de bouw, transport en opslag, productie, landbouw, bosbouw en visserij, groothandel en detailhandel en in de administratieve en ondersteunende diensten.

Als we kijken naar de meest voorkomende soorten letsel, zien we dat wonden en oppervlakkig letsel 30,0% van al het werkgerelateerde letsel vormen, gevolgd door ontwrichtingen, verstuikingen en overbelasting (27,2%), hersenschuddingen en inwendig letsel (17,2%) en botbreuken (11,5%).

Wat betreft de lichaamsdelen die het vaakst worden getroffen door niet-dodelijk letsel, zien we het volgende:
Bij 210.089 werkgerelateerde ongevallen was sprake van hoofdletsel
Er waren 80.636 gevallen van nek-, ruggengraat- en nekwervelletsel
402.102 niet-dodelijke ongevallen betroffen rugletsel, waaronder ruggengraat- en rugwervelletsel
Bij 117.334 niet-dodelijke ongevallen op de werkplek was sprake van torsoletsel
Van niet-dodelijk letsel aan de bovenste ledematen was sprake in 1.247.714 gevallen, bijna 1/3 van alle niet-dodelijke ongevallen op de werkplek
916.162 niet-dodelijke ongevallen betroffen de onderste ledematen
Er waren 84.515 gevallen van letsel die het hele lichaam betroffen

Most affected body parts

Deze cijfers tonen aan dat de armen en handen de lichaamsdelen zijn die het vaakst letsel oplopen. Deze categorie vertegenwoordigt bijna één derde van al het niet-dodelijke letsel op de werkplek. Het is dus van groot belang dat werkgevers een veilige werkomgeving voor hun medewerkers garanderen en alle nodige maatregelen nemen om arbeidsongevallen te minimaliseren.

Voor EU-landen bepaalt de Europese kaderrichtlijn betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk (Richtlijn 89/391/EEG) de minimumvoorschriften voor gezondheid en veiligheid met het doel om een veiligere werkomgeving te creëren. Op grond van deze richtlijn hebben werkgevers de volgende verplichtingen:
Treffen van alle maatregelen die nodig zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, waaronder de preventie van beroepsrisico's en het geven van voorlichting en trainingen, alsook het verstrekken van de nodige organisatorische ondersteuning en andere hulpmiddelen.
Invoeren van maatregelen ter voorkoming van risico's, en maatregelen ter beoordeling van risico's die niet kunnen worden vermeden.
Aanpassen van het werk op het individu, met name wat betreft het ontwerp van de werkplek, de keuze van de werkuitrusting en de keuze van de werk- en productiemethoden.
Nemen van maatregelen ten behoeve van de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid van werknemers, zonder dat dit extra kosten voor werknemers met zich meebrengt.

Hoewel op elke werkplek risico's bestaan en de werkgever niet alle risico's volledig kan vermijden, kan een organisatie preventieve maatregelen nemen om de risico's op letsel te verminderen en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Dit omvat het creëren van een barrière tussen de medewerker en de werkomgeving via persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

De ervaring, betrouwbaarheid en knowhow van ERIKS kunnen u helpen om een veilige omgeving te creëren en de productiviteit en het vertrouwen van uw medewerkers te verbeteren.

Als u hulp nodig hebt bij de invoering van een effectief veiligheidsprogramma voor uw organisatie, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Onze specialisten beginnen bij de basis en nemen alle veiligheidsbehoeften van uw bedrijf met u door.