ContentPage
Industriële woordenlijst

Industriële woordenlijstIn de industriële woordenlijst worden de meest voorkomende termen en afkortingen vermeld die gebruikt worden in de basisindustrie, bouw & utiliteit, chemie, energie & water, farma, maritiem, olie & gas, petrochemie, semicon, transport en voedingsmiddelen.

Deze definities zijn gegroepeerd op basis van de acht belangrijkste productgroepen die door ERIKS worden geproduceerd en op de markt worden gebracht. Voor een beter begrip van de termen hebben we deze gekoppeld aan relevante producten uit onze webshop of artikelen en gidsen van ons kenniscentrum. Als u op de term klikt, wordt u dan ook naar een productpagina geleid die relevant is voor de gedefinieerde term, of naar een uitgebreid artikel waarin dat product of de belangrijkste categorie waartoe het behoort wordt uitgelegd.WOORDENLIJST STROMINGSTECHNIEK

Absolute druk
De gemeten druk boven een perfect vacuüm, uitgedrukt in bar, Pascal of psi.
Aandrijving
Apparaat gebruikt voor het openen, besturen en sluiten van een klep; wordt over het algemeen gebruikt wanneer een klep op afstand wordt geplaatst, wanneer deze zich in gevaarlijke omgevingen bevindt of wanneer handmatige bediening van de klep te veel tijd vergt. De belangrijkste soorten aandrijvingen zijn elektrische, hydraulische en pneumatische aandrijvingen. Deze kunnen verder worden ingedeeld in kwartslagaandrijvingen en multiturnaandrijvingen, afhankelijk van het aantal omwentelingen van de steel dat nodig is voor het schakelen van de klep van een volledig open naar een volledig gesloten stand.
Luchtklep
Klep voor luchtdoorstroming. Aangezien luchtstromen meestal klein zijn, worden vaak elektromagnetische kleppen voor dit doel gebruikt.
Haakse klep
Kogelklep waarin de inlaat- en uitlaatpoorten onder een hoek van 90° staan.
Tegendruk
Druk uitgeoefend op de stroomafwaartse zijde van de klepzitting.
Kogelklep
Kwartslagklep met een bolvormig afsluitelement dat tussen twee zittingen wordt vastgehouden, meestal als aan/uit-klep gebruikt in de chemische industrie. Deze kunnen gemaakt zijn van één, twee of drie delen en zorgen voor een snelle opening en goede afsluiting.
Bidirectioneel
Apparaat waarvan het ontwerp bi-directionele stroming toestaat.
Vlinderklep
Kwartslagklep met een ronde schijf als afsluitelement, waarbij de klepsteel over het algemeen door de schijf loopt. Hierdoor krijgt de klep een symmetrisch, vlinderachtig uiterlijk. Bij modernere ontwerpen is de steel verschoven en valt deze in de nok van de klepzitting. Dit constructiemodel is gunstiger, aangezien het minder slijtage op de schijf en de zittingen van de klep veroorzaakt. Hoogwaardige vlinderkleppen bieden nul lekkage en kunnen dus veilig worden gebruikt in sectoren zoals koolwaterstofverwerking of chemie.
Omloopklep
Klep met klein boorgat die parallel aan een grotere hoofdafsluiter is gemonteerd om het drukverschil in de hoofdklep te verlagen voordat deze wordt geopend. Kogelkleppen helpen om beschadiging van de interne onderdelen van de grotere klep te voorkomen.
Terugslagklep
Klep die toestaat dat de vloeistof in een bepaalde richting stroomt, maar door zijn ontwerp terugstromen voorkomt. Deze kleppen, ook wel keerkleppen genoemd, zijn over het algemeen zelfwerkend en kunnen verder worden ingedeeld in scharnierende terugslagkleppen, schijfterugslagkleppen en kantelbare schijfterugslagkleppen.
Buiskleppen
Schuifafsluiter met een rechthoekige schijf als afsluitelement, waarin de ene helft van de schijf massief is en de afsluiter sluit en de andere een ronde poort heeft waarmee de afsluiter wordt geopend.
Cryogene afsluiter
Kleppen ontworpen voor gebruik in temperaturen onder -40 °C.
Membraanafsluiter
element of membraan, gemaakt van een elastomeer. Deze kleppen kunnen worden gebruikt in omgevingen waarin andere klepontwerpen verstopt kunnen raken, zoals in toepassingen met slurry of hygiënische toepassingen.
Driewegklep
Klep die de stroomrichting van het medium kan veranderen naar twee of meer verschillende richtingen.
Noodafsluiter
Klep die de in de aandrijving opgeslagen energie gebruikt om snel dicht te gaan bij noodgevallen.
Vlotterafsluiter
Klep die automatisch wordt geopend en gesloten wanneer het vloeistofniveau verandert, en mechanisch wordt bediend door een vlotter die op het vloeistofoppervlak rust.
Klep met volle doorlaat
Afsluiter waarbij de binnendiameter van de opening gelijk is aan de binnendiameter van de leiding waarin de afsluiter zal worden aangebracht.
Schuifafsluiter
Multiturnklep met een poortachtige schijf die lineair beweegt, loodrecht op de stroomrichting, en twee zittingen die de klep sluiten. Deze klep wordt meestal gebruikt in volledig open of volledig gesloten stand, biedt een goede afdichting en wordt gebruikt in de petrochemische industrie. Schuifkleppen kunnen verder worden onderverdeeld in buis-, mes- en wigschuifkleppen.
Klepafsluiter
Multiturnklep gebruikt voor algemene stromingsregeling en smoring, voorzien van een afsluitelement dat loodrecht op de klepzitting beweegt en meestal afdicht in een vlak evenwijdig aan de stromingsrichting.
Mantelklep
Klep waarbij een mantel rond het kleplichaam is aangebracht. De mantel kan worden gevuld met stoom om de vloeistoffen op een specifieke temperatuur te houden.
Messchuifklep
Schuifklep met dunnere poort en een mesachtige rand die wordt gebruikt voor zwevende deeltjes, bijvoorbeeld in de pulp- en papierindustrie.
Leidingblindering
Afsluiting van een pijpleiding die in plaats van een klep kan worden gebruikt, bestaande uit een platte schijf die tussen twee flenzen wordt geklemd. Dit vergt meer tijd om te bedienen dan kleppen, maar is goedkoper.
Lineaire klep
Zie Multiturnklep.
Meerpoortsklep
Klep met extra inlaat- en uitlaatpoorten waardoor vloeistoffen kunnen worden geleid. Kogel- en plugafsluiters vallen in deze categorie.
Multiturnklep
Klep waarbij de steel meerdere keren moet draaien om de klep van een volledig open stand naar een volledig gesloten stand te brengen. Kogel-, poort- en naaldkleppen vallen in deze categorie. Multiturnkleppen worden ook wel lineaire kleppen genoemd.
Naaldafsluiter
Multiturnklep met een naaldvormig afsluitelement, welke lijkt op de kogelklep. Deze is over het algemeen kleiner en wordt gebruikt op secundaire systemen voor aan/uit-toepassingen.
Stuurventiel
Kleine klep die wordt gebruikt voor de bediening van grotere kleppen; deze vereist weinig vermogen.
Slangafsluiter
Klep die bestaat uit een flexibele slang die tussen twee bewegende externe elementen is geklemd die de stroming stoppen. Deze is geschikt voor gebruik met slurry en in de mijnbouw, aangezien de werking ervan niet wordt beïnvloed door vaste stoffen in het medium.
Plugafsluiter
Multiturnklep met een draaiende plug als afsluitelement. De plug kan cilindrisch of afgeknot zijn; in de open positie stroomt de vloeistof door een gat in de plug.
Klepstandregelaar
Apparaat dat wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat het afsluitelement van een klep naar de juiste stand beweegt of daar blijft.
Overdrukklep
Klep die opengaat wanneer de druk in een vat een bepaalde waarde overschrijdt en dichtgaat wanneer de druk terugkeert naar normaal. Veiligheidstoestellen vallen in deze categorie.
Kwartslagafsluiter
Klep waarvan de steel 90° moet worden gedraaid om van de volledig open naar de volledig gesloten stand te gaan. Kogel-, vlinder en plugkleppen vallen in deze categorie.
Klep met beperkte doorlaat
Klep waarbij de binnendiameter van de opening kleiner is dan de binnendiameter van de leiding waarin de klep moet worden aangebracht.
Veiligheidstoestel
Drukontlastklep die snel en volledig opengaat als reactie op een statische stroomopwaartse druk.
Magneetafsluiter
Klep bediend door een elektromagneet; wordt vaak gebruikt als stuurklep voor het besturen van grotere kleppen. Een voorbeeld is de naaldkogelklep.
Scharnierende terugslagklep
Terugslagklep met een scharnierende schijf als afsluitelement.
Tankklep
Klep ontworpen voor montage in de bodem van een tank of procesketel.
Smoren
Mogelijkheid om de hoeveelheid stroming door een klep te regelen, in tegenstelling tot een eenvoudige aan/uit-functie.
Klephuis
Het klephuis is de hoofddrukgrens die de uiteinden voor het aansluiten van de leidingen en de doorvoeropening voor de vloeistof biedt.
Afsluitplaat klep
Beweegbaar deel van de klep dat zich in het stromingspad bevindt, met als doel het wijzigen van het debiet door de klep. Voorbeelden van afsluitingen zijn kogel, schijf, poort en plug.
Klepzitting
Een deel van een klep waartegen het afsluitingselement voor een lekdichte afsluiting zorgt.
Klepsteel
Stang die door de kap uitsteekt en de positionering van het afsluitingselement mogelijk maakt.
Terug naar boven

WOORDENLIJST AFDICHTINGEN EN POLYMEREN

Back-up ring (BUR)
Anti-extrusiering.
Bi-directionele afdichting
Een afdichting die lekkage in beide richtingen voorkomt.
Losbreekkracht
De hoeveelheid wrijvingskracht die is vereist om een lichaam in beweging te zetten over een oppervlak.
Koude vloei
Aanhoudende vervorming onder spanning. Ook wel Creep genoemd.
Composietmateriaal
Een heterogene combinatie van twee of meer materialen (wapeningselementen, vulstoffen en bindmiddelen). De combinatie resulteert in een materiaal dat specifieke prestatie-eigenschappen maximaliseert.
Compressie-set
De permanente vervorming van een afdichting na het wegnemen van een drukbelasting.
Copolymeer
Een polymeer die bestaat uit twee of meer verschillende monomeren die chemisch worden gecombineerd.
Creep
De progressieve ontspanning van een bepaalde polymeer onder spanning.
Doorbuiging
De overlap in afmeting tussen de vrije hoogte van een afdichting en de pakkingbus waarin deze is geïnstalleerd. Synoniem: samendrukken voor elastomeer of rubber.
Dynamische afdichting
Een afdichting die vereist is om lekkage te voorkomen tussen tegenoverliggende oppervlakken die in relatieve beweging zijn.
Elasticiteit
De neiging van een lichaam om terug te keren naar zijn oorspronkelijke vorm en afmetingen na te zijn uitgerekt, samengedrukt of vervormd.
Elastomeer
Elk synthetisch of natuurlijk materiaal dat snel kan terugkeren naar zijn oorspronkelijke vorm na grote of kleine vervorming. Elastisch, rubberachtig materiaal.
Rek
Hiernaar wordt over het algemeen verwezen als ultieme rek. Procentuele vergroting van de oorspronkelijke lengte van een specimen wanneer dit zijn breekpunt bereikt.
Extrusie
Vervorming of doorstroming van een deel van een afdichting in een extrusieopening onder druk.
Extrusieopening
De speling aan de lagedrukzijde tussen twee lichamen die de afdichting op haar plaats houden.
Vlakafdichting
Een afdichting die wordt gecomprimeerd in een richting parallel aan de as.
Flash
Dunne onvolkomenheden op het elastomeergedeelte van een afdichting, gevormd door extrusie van de elastomeer bij de scheidingslijnen in de matrijsholte.
Buigscheurvorming
De vorming van oppervlaktescheuren door herhaalde verbuiging.
Vrije hoogte
De maat van radiale hoogte voor een radiale afdichting of de axiale breedte voor een vlakafdichting wanneer de afdichting zich in vrije toestand bevindt.
Wegvreten
Een combinatie van corrosie en slijtage die optreedt wanneer een afdichting over de oxidecoating van een asbus wrijft, waarbij het basismetaal aan corrosie wordt blootgesteld.
Frictie
De kracht die weerstand biedt aan de relatieve beweging van twee lichamen die contact maken.
Pakking
Een afdichting die wordt gebruikt tussen twee relatief statische oppervlakken om lekkage te voorkomen. Deze is gemaakt van een vervormbaar materiaal.
Pakkingbus
Een holte waarin een afdichting (of O-ring) is geïnstalleerd. Deze omvat de groef en het raakvlak die samen de afdichting vormen.
Dwarsdoorsnede pakkingbus
De radiale hoogte van de pakkingbus voor een radiale afdichting. De axiale breedte van de pakkingbus voor een vlakafdichting.
Hardheid
De weerstand van een materiaal tegen een vervormende kracht. De hardheid wordt gemeten aan de hand van de relatieve weerstand van het materiaal ten opzichte van een indrukpunt. Hogere waarden duiden op harder materiaal.
Behuizing
Een rigide structuur die de afdichting ondersteunt en op haar plaats houdt ten opzichte van de as.
Hydraulische afdichting
Een afdichting die normaal wordt bekrachtigd door een rubberen of elastomere component en specifiek is ontworpen voor hydraulische en pneumatische toepassingen.
Mantel
Het onderdeel van kunststof of elastomeer dat de veer omhult.
Lekkagesnelheid
De hoeveelheid vloeistof die in een bepaalde tijd door een afdichting wordt doorgelaten. Voor comprimeerbare vloeistoffen wordt deze gewoonlijk uitgedrukt in standaard kubieke voet per uur (SCFH) en voor niet-comprimeerbare vloeistoffen in kubieke centimeter per tijdseenheid.
Lipafdichting
Een elastomere of fluorkunststof afdichting die lekkage in roterende asafdichtingen voorkomt door met één of meer contactlippen een schraap- of veegactie op het asoppervlak toe te passen. Deze afdichtingen worden gewoonlijk asafdichtingen, olieafdichtingen of roterende lipafdichtingen genoemd.
Modulus
Aanduiding voor de stijfheid of rigiditeit van de materialen. Modulus wordt uitgedrukt in psi (pond per vierkante inch) en kan worden gemeten in elke vervormingsmodus, d.w.z. spanning (rekken), compressie (indrukken), verbuiging (buigen) of torsie (verdraaiing).
OmniFlex
Een merkgebonden perfluorelastomeermateriaal. Het heeft uitstekende thermische en chemische eigenschappen.
O-ring
Een torusvormig afdichtmiddel dat gewoonlijk is gemaakt van rubber- of elastomeermateriaal.
Perfluorelastomeer
Een polymeermateriaal dat volledig gefluoreerd is en een hoge chemische weerstand biedt.
Permanente vervorming
Permanente vervorming van de veer of het elastomeer bij het loslaten van de last.
Permeatie
De passage van een vloeistof onder druk door een vast materiaal via diffusie.
Polymeer
Een materiaal gevormd door het samenvoegen van vele (poly) eenheden (meren) van één of meerdere monomeren.
Porositeit
Eigenschap of mate van poreusheid.
PTFE
Polytetrafluoroethylene.
PV factor
Een willekeurige term die het product is van de vlakdruk en relatieve glijsnelheid. De term wordt gewoonlijk gezien als een aanduiding van een zekere mate van gebruiksbelasting en heeft dus betrekking op de slijtvastheid van een afdichting. De meestal gebruikte eenheden zijn "psi-fpm".
Radiale afdichting
Afdichtingen die zijn gecomprimeerd in een radiale richting. Radiale afdichtingen worden gebruikt als drijfstang- en zuigerafdichtingen en zijn meestal dynamisch, hoewel ze soms statisch kunnen zijn.
Uitloop
Tweemaal de afstand waarover het midden van een as wordt verplaatst ten opzichte van de rotatieas. Dit wordt uitgedrukt in "TIR" (totale indicator uitloop/uitlezing).
Schraper
Een inrichting die wordt gebruikt om vuil of andere vreemde stoffen buiten te houden.
Afdichting
Een inrichting die is ontworpen om het passeren van een medium (vloeistof of vaste stof) te voorkomen.
Afdichtingsholte
Het ringvormige gebied waarin een afdichting is aangebracht.
SES
Veergeactiveerde seals.
Veer
Een machine-element dat energie kan opslaan en vrijgeven.
Statische afdichting
Een afdichting tussen twee oppervlakken die geen relatieve beweging hebben.
Trekvastheid
De maximale trekkracht die een materiaal zonder breuk kan weerstaan gedeeld door het oorspronkelijke doorsnede-oppervlak van het materiaal.
Thermische uitzetting
Uitzetting veroorzaakt door stijging van de temperatuur.
Torsie
De neiging van een kracht om rotatie te produceren over een as. Wrijvingstorsie is gelijk aan de wrijvingscoëfficiënt keer de straal.
Uni-directionele afdichting
Een afdichting die lekkage in slechts één richting voorkomt.
Vacuüm
Een ingesloten ruimte die wordt ingenomen door een gas op minder dan atmosferische druk.
Vulkanisatie
Een thermische uithardingsreactie waarbij hitte en druk worden gebruikt, resulterend in een grote toename van de sterkte en elasticiteit van rubberachtige materialen.
Terug naar boven


INDUSTRIËLE KUNSTSTOFFEN

Veroudering
De verandering van een materiaal in de loop van de tijd, onder gedefinieerde omgevingsomstandigheden, resulterend in verslechtering of verbetering van de materiaaleigenschappen.
Antistatisch middel
Middel dat aan een gietmateriaal wordt toegevoegd of op het oppervlak van een product wordt aangebracht om het minder geleidend te maken.
Achterconisch
Omgekeerd ontwerp dat wordt gebruikt in een matrijs om te voorkomen dat de gegoten voorwerpen vrij kunnen worden getrokken.
Waasvorming
Exudatie of efflorescentie op het oppervlak van een kunststof, meestal veroorzaakt door smeermiddelen of weekmakers.
Uitsteeksel
Projectie van een kunststof onderdeel met het doel om sterkte toe te voegen en de uitlijning van de onderdelen tijdens de montage te vergemakkelijken.
Ademen
Het openen en sluiten van een matrijs waardoor gassen vroeg in de spuitgietcyclus kunnen ontsnappen.
Gieten
Vorming van een plastic voorwerp door een monomeer-polymeeroplossing in een matrijs te gieten.
Verkalken
Vorming van een droge kalkachtige afzetting op het oppervlak van een kunststof.
Spanplaat
Plaat gemonteerd op een matrijs, gebruikt voor het bevestigen van de matrijs aan een spuitgietmachine.
Koude prop
Het eerste materiaal dat aan een injectiematrijs wordt toegevoegd.
Kernboring
Verwijdering van overtollig materiaal uit de dwarsdoorsnede van een gegoten deel om een gelijkmatige wanddikte te verkrijgen.
Creep
Wijziging van de afmetingen van een materiaal na verloop van tijd, veroorzaakt door belasting. Als dit bij kamertemperatuur gebeurt, wordt het koude vloei genoemd.
Uitharding
Verandering van de fysische eigenschappen van een materiaal door middel van een chemische reactie, zoals condensatie, vulkanisatie of polymerisatie. De temperatuur waarbij deze verandering plaatsvindt wordt de uithardingstemperatuur genoemd.
Delaminering
Het splitsen van een kunststofmateriaal langs het vlak van de lagen ervan.
Diëlektrisch
Isolerend materiaal.
Rusttijd
Een pauze in het uitoefenen van druk op een matrijs, vlak voordat de matrijs volledig gesloten wordt, met het doel om gas uit het materiaal te laten ontsnappen.
Elastomeer
Materiaal dat zich bij kamertemperatuur onder lage spanning uitrekt, waardoor de lengte wordt verdubbeld, en dat terugspringt naar de aanvankelijke lengte zodra de spanningsfactor wordt opgeheven.
Extrusie
Verdichting van een kunststofmateriaal dat vervolgens continu door een opening wordt geperst.
Seriematrijs
Matrijs met meerdere holtes waarin elk van de holtes een ander onderdeel van het geassembleerde object vormt.
Vulstof
Additief toegevoegd aan een hars met het doel om de fysieke eigenschappen ervan te verbeteren en de prijs te verlagen.
Flash
Extra kunststof bevestigd aan een matrijs langs de scheidingslijn.
Waas
De mate van troebelheid van een kunststofmateriaal.
Spuitgieten
Procedure waarbij een zacht kunststofmateriaal door een cilinder in een holte wordt geperst, waar het in de gewenste vorm zal uitharden.
Matrijsvrijgavemiddel
Smeermiddel voor matrijsholtes waarmee wordt voorkomen dat het gegoten onderdeel vast blijft zitten in de matrijs. Het matrijsvrijgavemiddel vergemakkelijkt het verwijderen van het eindproduct.
Permanente vervorming
Verlenging van een elastisch materiaal als gevolg van een belasting die gedurende een standaardperiode wordt toegepast, waarna het materiaal niet naar zijn oorspronkelijke lengte terugkeert. Wordt uitgedrukt als percentage van de oorspronkelijke lengte.
Weekmaker
Materiaal dat aan een kunststof wordt toegevoegd om de bewerkbaarheid en flexibiliteit te vergroten.
Opspanplaten
De montageplaten van een pers waarop de matrijshelften worden bevestigd.
Wapening
Sterk inert materiaal dat in een kunststof wordt verwerkt om de sterkte en slagvastheid te verbeteren.
Sinteren
Proces waarbij een object van geperst poeder gedurende een exact tijdsinterval op een temperatuur net onder het smeltpunt wordt gehouden, zodat de deeltjes samensmelten zonder de massa te laten smelten.
Gietkegel
Aanvoeropening van een injectie- of overdrachtsmatrijs.
Kromtrekking
Dimensionale vervorming in een kunststofobject na het gieten.
Terug naar boven

INDUSTRIËLE EN HYDRAULISCHE SLANGEN

Afschuring
Externe schade aan een slang veroorzaakt door wrijving tegen een vreemd voorwerp.
Werkelijke barstdruk
Waarde van de druk waarbij de slang naar verwachting zal scheuren of het vlechtwerk van de slang defect zal raken. Deze druk wordt bepaald in een laboratoriumopstelling bij 21 °C, met de slang in een rechte lijn.
Hoekbeweging
Beweging die optreedt wanneer één uiteinde van de slang in een enkelvoudige bocht wordt gebogen. Anders dan axiale beweging, die wordt gedefinieerd als beweging langs de lengteas van de slang, waarbij de lengte van de eenheid wordt samengeperst of uitgerekt.
Ringvormige geribbelde slangen
Slangen verkregen door het uitrekken van de buis of binnenlaag van de slang van binnen naar buiten. De ribbels die ontstaan bevinden zich op een gelijke afstand van elkaar, parallel en loodrecht op de lengteas van de slang. Deze slangen zijn technisch gezien beter dan spiraalvormige slangen, aangezien ze geen torsiebelasting veroorzaken bij verhoogde druk of drukschommelingen en gemakkelijk kunnen worden aangesloten op fittingen.
ANSI
American National Standards Institute.
Gegolfde slangen
Slangen gemaakt van een naadloze of in de lengterichting gelaste dunwandige buis, waarin op mechanische of hydraulische wijze ribbels worden aangebracht. Elk van deze methodes creëert verschillende ribbels: de hydraulische methode leidt tot ringvormige geribbelde slangen, terwijl de mechanische techniek kan leiden tot zowel ringvormige of spiraalvormige geribbelde slangen. We zien dus dat er twee hoofdtypen geribbelde slangen zijn: ringvormige en spiraalvormige.
Vervormingsdruk
Druk waarbij de slangribbels permanent vervormd raken.
Erosie
Het wegslijten van de binnenribbels van een slang, veroorzaakt door het vervoerde medium.
Moeheid
Uitval van een slang veroorzaakt door buigen, waardoor de metalen structuur aangetast raakt.
Spiraalvormige gegolfde slangen
Spiraalvormige ribbelslangen bestaan uit een rechtsdraaiende spiraal met een constante afstand die over de volledige lengte van de slang loopt. Deze slangen worden verkregen door middel van mechanisch ribbelen, waarbij drukrollen rond de slangen worden geplaatst en het gewenste profiel van buiten naar binnen aanbrengen.
Slangvlechtwerk
Draadgaas gevlochten vanaf klossen die in tegengestelde richtingen bewegen. Het gaas wordt direct op een metalen geribbelde of gladde slang of op een kern aangebracht met het doel om de uitzetting van de slang onder interne druk te beperken en de structuur van de slang onder externe druk te handhaven. Afhankelijk van de toepassing van de slang kunnen een of meer gevlochten lagen op de slang worden aangebracht. Als er meerdere lagen samen zijn gevlochten, wordt de resulterende laag vlechtwerk genoemd. Dit type beschermlaag wordt in het algemeen gebruikt voor slangen met een grotere diameter.
Slanginleg
Een slang met inleg kan worden gemaakt van twee lagen kunststof, één interne en één externe, die gescheiden zijn door een wapening of inleg van draad. Een slang zonder inleg is gemaakt van twee kunststoflagen waartussen geen extra materiaal zit.
Platte slangen
Flexibele slangen gemaakt van twee lagen PVC die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, met een wapening van geweven garen. In tegenstelling tot rubberen of metalen slangen zijn deze opvouwbaar en zeer flexibel, licht, sterk en weerbestendig.
Maximale werkdruk
De maximale werkdruk waaraan de slang mag worden blootgesteld. Bij deze waarde moet rekening worden gehouden met de drukschommelingen die tijdens gebruik kunnen optreden.
Verschuivingsbeweging
Beweging die optreedt wanneer de uiteinden van een slang zijdelings ten opzichte van elkaar worden verplaatst, loodrecht op de lengteas van de slang.
Drukval
De hoeveelheid druk die verloren gaat wanneer een medium door een slang wordt vervoerd.
Proefdruk
Zie Testdruk.
Radiale beweging
Beweging die plaatsvindt wanneer de middellijn van een slang in een ronde boog wordt verbogen.
Nominale barstdruk
Waarde van de barstdruk die een percentage van de werkelijke barstdruk kan zijn, gemeten in een laboratoriumomgeving.
Schokdruk
Drukpiek; plotselinge druktoename die een schokgolf veroorzaakt door de slang. Ook wel piekdruk genoemd.
Verwringen
Defect van een slang veroorzaakt door overmatige interne druk, waardoor de interne ribbels in een S- of U-vorm worden verwrongen.
Testdruk
De maximale druk waaraan een slang kan worden blootgesteld zonder vervorming van de ribbels en zonder meer dan 50% van de barstdruk te overschrijden. Ook wel Proefdruk genoemd.
term
Installatieconfiguratie bedoeld voor axiale beweging of buitensporige zijwaartse beweging.
Terug naar boven


PAKKINGEN

Anti-extrusiering
Ring die achter rubberen o-ringafdichtingen wordt geplaatst om extrusie in de opening tussen de metalen onderdelen te voorkomen. Ook wel Steunring genoemd.
Automatische U-verbinding
Een U-vormige afdichtring gemaakt van een sterk buigzaam kunststof- of rubbermateriaal.
Keerring
Ring die wordt gebruikt voor het vertragen van de vloeistofstroom langs een as.
Balg
Geribbeld rubberen of kunststof onderdeel dat kan meerekken met een as om de as schoon te houden.
Boring
Binnenmaat van een pakking.
Bumper
Rubberen of kunststof onderdeel voor het voorkomen van contact tussen metalen onderdelen.
Netscheurvorming
Oppervlakte-effect in rubberen materialen dat wordt gekenmerkt door talloze kleine scheurtjes.
Kruipgang
Verlies van spanning gepaard met het verminderen van de gecomprimeerde dikte.
Dubbelwerkende afdichting
Een afdichtingsring die wordt gebruikt voor afdichting in twee richtingen, bij de duw- en trekbeweging van een cilinder.
Stofafdichting
Een afdichting die wordt gebruikt voor het buitenhouden van stof uit een machine of apparaat.
Vlakafdichting
Rubberen ring die wordt gebruikt als een pakking tussen twee vlakke stukken metaal.
Volledige afdichtpakking
Pakking die het volledige vlak van een flens bedekt en boutgaten bevat.
Pakking
Rubberachtig onderdeel van een flexibel materiaal dat tussen twee metalen onderdelen past, voor afdichtdoeleinden. Het is meestal een vlak, niet-bewegend onderdeel van homogeen rubber, met weefsel versterkt rubber of andere materialen.
O-ring
Lus van elastomeer met een O-vormige doorsnede.
Ozonscheurtjes
Scheurtjes in het oppervlak veroorzaakt door blootstelling aan ozon.
Drukwaarde
De druk waartegen het materiaal kan afdichten.
Schroeien
Voortijdige vulkanisering van een rubberverbinding door overmatige blootstelling aan warmte.
Spiraalgewonden pakking
Pakkingen van een metaalspoel of -wikkeling, met een materiaalvulmiddel. Spiraalgewonden pakkingen zijn bestand tegen zeer hoge druk.
Vulkanisatie
Onomkeerbare verandering in de chemische structuur van een rubberverbinding, waardoor deze minder plastisch wordt en beter bestand is tegen opzwelling door organische vloeistoffen. De elastische eigenschappen worden verbeterd of uitgebreid naar een groter temperatuurbereik.
X-ring
Rubberen ring met een speciale vorm, wordt gebruikt voor het vervangen van O-ringen en voor het elimineren van het potentieel rollen van de ring.
Terug naar boven

AANDRIJFTECHNIEK

Antiwrijvingslager
Lager dat rolcontact gebruikt om vermogensverlies door wrijving te beperken.
Kogellager
Een kogellager is een rollager en bestaat gewoonlijk uit een binnen- en buitenring. Tussen deze ringen liggen een of twee rijen kogels. Een kogellager zorgt ervoor dat de wrijving van een rotatiebeweging wordt verminderd door de rotatie van de kogels. Kogellagers hebben een eenvoudig ontwerp en zijn geschikt voor hoge en zelfs zeer hoge snelheden. Ze zijn robuust en vereisen weinig onderhoud.
Lager
Inrichting die beperkte relatieve beweging - gewoonlijk rotatie of lineaire beweging - tussen twee of meer onderdelen mogelijk maakt.
Kooi
Scheider die de rollende elementen op hun plaats langs de loopringen houdt.
Rollager
Rollagers bestaan gewoonlijk uit twee lagerringen met geïntegreerde loopringen. Tussen de lagerringen bevinden zich rollende elementen. Deze elementen worden ook anti-frictielichamen genoemd en bewegen zich vrij over de loopringen.
Glijlager
Bij glijlagers beweegt het onderdeel langs het glijvlak van een vaste lagerbus, een lagerblok of glijstrip. Hierdoor ontstaat een glijbeweging tussen de glijlaag van het lagerelement en het op het lager gemonteerde onderdeel.
Tonlagers
Tonlagers zijn zelfrichtende lagers. Ze voorkomen een verkeerde uitlijning van de as en maken afstelling van de as overbodig. Bolvormige lagers zijn ook minder gevoelig voor doorhang of verbuigen van de as.
Kegellager
Conische lagers hebben binnenste en buitenste loopringen tussen de rollen. De projectielijnen van de oppervlakken raken elkaar op hetzelfde punt op de as. Dit ontwerp maakt het mogelijk om radiale en axiale belastingen gelijktijdig te absorberen.
Terug naar boven


GEREEDSCHAPPEN, ONDERHOUD EN VEILIGHEID

Vingerbescherming
Onderdeel gebruikt voor het beschermen van de vingers. Vingerbeschermingen zijn over het algemeen leverbaar in drie verschillende stijlen: als een vlakke bescherming met elastische rug en een open uiteinde, als bescherming met gesloten uiteinde en als een wikkel met elastische rug en open uiteinde die bescherming biedt rond de hele omtrek van de vinger.
Kaphandschoen
Beschermende handschoen die wordt gebruikt in bepaalde sectoren zoals de bouw, loodgieterij, snijden, metaalbewerking, auto- en apparatuurreparatie en stansen. Deze zijn meestal gemaakt van metaal, rubber, leer of een combinatie van deze materialen en bieden bescherming tegen doorboren, snijden, slagen, schuren en temperatuur.
Want
Handschoen zonder afzonderlijke vingers met een hoge mate van thermische efficiëntie. Sommige wanten hebben een flap om de vingers te ontbloten tijdens taken die een betere grip of hogere precisie vereisen.
Beschermende handschoen
Kledingstuk voor het beschermen van de handen en polsen tegen gevaren op de werkplek. Deze zijn geschikt voor vrijwel alle industrieën en toepassingen, maar hun functionaliteit wordt beïnvloed door het ontwerp, de constructie en de gebruikte materialen. Handschoenen bieden bescherming tegen doorboren en snijden, chemicaliën, warmte en kou, elektriciteit en verontreinigende stoffen.
Beschermende manchet
Persoonlijk beschermingsmiddel dat kan worden bevestigd aan een zoom aan de pols voor het uitbreiden van de hand- en armbescherming. Meestal gemaakt van stuggere materialen die stevig blijven, zelfs wanneer ze worden blootgesteld aan transpiratie, en gemakkelijk op en af te schuiven zijn.
Terug naar boven

TRANSPORTBANDSYSTEMEN

Overlappend invoersysteem
Een serie overlappende metalen platen gemonteerd op een roterende ketting, gebruikt voor het transporteren van zware of schurende materialen.
Achtervang
Reminrichting waarmee wordt voorkomen dat een geladen, hellende transportband achteruit draait wanneer de motor stopt.
Bed
Een vlak oppervlak zoals een gevormde staalplaat waarover de transportband beweegt. Ook wel Geleider genoemd.
Bedlengte en -breedte
De lengte en breedte van de stalen profielen die zijn samengevoegd om de transportband te vormen.
Schacht
Behuizing die wordt gebruikt voor het inperken van materiaal wanneer het van het ene apparaat naar de andere wordt overgebracht.
Meenemer
Hulpstuk dat op een hellende transportband wordt gemonteerd om het verplaatste product te ondersteunen en stabiliseren.
Transportband
Band die wordt gebruikt bij het interne transport van goederen, bijvoorbeeld om een halffabricaat of een eindproduct te verplaatsen naar een andere locatie binnen het productieproces.
Invoerinrichting
Inrichting aan de invoerzijde van de transportband die de productstroom vanuit een opslagtrechter naar de band regelt.
Looprol
Niet-aangedreven rolonderdeel dat wordt gebruikt voor het ondersteunen van een transportband op de transport- en retourroute.
Invoereinde
Het uiteinde van een transportband waar product wordt ingevoerd.
Knelbescherming
Plaat geplaatst op verschillende punten van de transportband om beknellingsgevaar te voorkomen.
Knik
Sectie van een transportband van helling naar horizontaal.
Aangedreven invoersysteem
Het lage uiteinde van een hellende transportband.
Schrapers
Hard kunststof onderdeel of borstel voor het reinigen van de band.
Onderbescherming
Metalen plaat die wordt gebruikt om de onderzijde van een transportband te beschermen.
Terug naar boven