CategoryPage

Tontaatslagers (5 resultaten bevatten 305 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 1
Grid
Lijst
1 / 1

Tontaatslagers hebben speciaal ontworpen loopbanen, die een groot aantal asymmetrische rollers bevatten. Daarom zijn tontaatslagers in staat om radiale belasting in combinatie met axiale belastingen op te nemen. Dit komt omdat de belasting onder een hoek van de as wordt overgebracht. Dit overbrengen van de belasting gebeurd van de ene naar de andere loopbaan. Daarnaast zijn tontaatslagers zelfinstellend. Hierdoor worden lagers ongevoelig voor scheefstelling van de as en doorbuiging. Toepassing bij een combinatie van hoge axiale en tevens een radiale belasting, bijvoorbeeld bij een vijzel in een waterzuiveringsinstallatie.

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team